Artikel in CM:

‘Aanvragen procesfinanciering nemen sterk toe’ Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf laten claims vaker financieren door een derde partij, het zogeheten procesfinanciering. ‘Mkb’ers zien procesfinanciering primair als een middel om het onvermijdelijke financiële risico te minimaliseren.’ Bron: CM naar het artikel