Liesker Procesfinanciering financiert Stichting Loterijverlies

Breda, maart 2017

In 2016 is Liesker Procesfinanciering benaderd door een aanvankelijk kleine groep deelnemers in de Stichting Loterijverlies die, ongerust door een uitzending van Jinek, zich afvroegen of de destijdse bestuurder opzij gezet kon worden. Liesker Procesfinanciering heeft zich bereid verklaard de actie tegen het bestuur van de Stichting Loterijverlies te financieren, in juni 2016 zijn Breton Limited (en daarmee dhr Roet) door de Rechtbank geschorst en is mr E. van den Emster tot interim bestuurder benoemd. De Rechtbank veroordeelde dhr Roet c.s. tot betaling van een voorschot aan mr Van den Emster ter dekking van zijn (on)kosten; hieraan is nooit voldaan.

Mr van den Emster was reeds bekend in het kennisnetwerk van Liesker Procesfinanciering. Hij is door de deelnemers aangezocht omdat hij, indien nodig, bereid was onbezoldigd de opdracht uit te voeren: dit mag uniek genoemd worden. Mr van den Emster heeft geen enkel belang bij het rechterlijk oordeel over zijn rapportage: hij ontvangt geen financiële vergoeding voor zijn werkzaamheden (ook niet via Liesker Procesfinanciering) en is niet beschikbaar voor benoeming in een permanent bestuur van de Stichting Loterijverlies.

Mr van den Emster heeft zijn rapportage over de boekhouding van de Stichting Loterijverlies afgegeven aan de Rechtbank en inmiddels is een zitting gepland waarin dat rapport zal worden toegelicht en om definitief ontslag van Breton Limited (en indirect dhr Roet) zal worden verzocht. Het is de stellige overtuiging van Liesker Procesfinanciering, bevestigd in het rapport van Van den Emster, dat de deelnemers aan de Stichting Loterijverlies uitsluitend zullen profiteren van de installatie van een nieuw professioneel bestuur.

Dhr Roet heeft sinds de schorsing geen middel geschuwd om de advocaat van deelnemers, mr Van den Emster, Liesker Procesfinanciering, alsook diverse van de aldaar werkzame personen zwart te maken. Ook doet hij pogingen deelnemers aan de Stichting Loterijverlies over te laten stappen naar de door hem opgerichte Loterijverlies BV in een poging het rechterlijk toezicht te ontlopen. Op de website van Loterijverlies, die hij nog steeds zelf beheert, verschijnen zeer regelmatig artikelen met een lasterlijke inhoud. Liesker Procesfinanciering heeft melding van smaad en laster bij justitie gedaan. Alle aantijgingen die dhr Roet doet aan het adres van Liesker Procesfinanciering en de aldaar werkzame personen zijn volstrekt ongefundeerd.

Als vast beleid doet Liesker Procesfinanciering verder geen inhoudelijke mededelingen over zaken die zij financiert zolang die nog onder de rechter zijn.