Procesfinanciering is here to stay

Artikel in LegalBusinessWorld dat ingaat op procesfinanciering in Nederland en de omringende landen en de rol die Liesker Procesfinanciering hierin speelt.Ook wordt even stil gestaan bij de geschiedenis van procesfinanciering en de mooie toekomst die voor ons ligt. Lees het artikel Bekijk het filmpje op Youtube Bron: LegalBusinessWorld 12-04-2016