Procesfinanciering steeds populairder

Artikel van De Telegraaf over de groeiende populariteit van Procesfinanciering.

Met het steeds bekender worden van het fenomeen Procesfinanciering, neemt de populariteit ervan evenredig toe.
Naar het artikel in de Telegraaf.

Bron: De Telegraaf dd. 13 december 2016