Sara Liesker haalt miljoenen op om claims te financieren

100 miljoen aan claims

Dat werkt zo: ondernemers (of particulieren) die een kansrijke claim hebben van minimaal 150.000 euro, kunnen die voorleggen aan Liesker. Zodra dat er brood in ziet, schiet het de advocaats- en proceskosten voor. Wordt de zaak gewonnen en komt de claim tot uitbetaling, dan houdt het een succesfee van 30% in, plus kosten. Op die manier heeft Liesker de afgelopen jaren zaken gefinancierd waarin het belang inmiddels is opgelopen tot gemiddeld 1,2 miljoen euro. Het totale belang aan uitstaande claims ligt al boven de 100 miljoen en ook al malen de gerechtelijke molens langzamer dan we zouden willen, de omzet komt nu behoorlijk op gang: in 2017 is die verdubbeld tot naar verwachting 2 miljoen, en volgens Sara Liesker is die groei wel vol te houden.

Bron: Sprout.nl 17 januari 2018

Lees meer