“David tegen Goliath”

“David tegen Goliath”

Als Senior R&R Officer a.i. ben ik werkzaam geweest voor de recovery afdeling van een (later genationaliseerde) systeembank.
Op enig moment zijn er verdenkingen gerezen van malversaties door mijn direct leidinggevende en andere collega’s op de recovery afdeling.
Ook mijn rol is uitvoerig forensisch onderzocht en ik heb daaraan alle medewerking verleend, aangezien ik er niets mee te maken had en dus ook niets te verbergen had. Desondanks heeft de bank mij begin 2014 geschorst en de overeenkomst van opdracht met mijn vennootschap per direct verbroken.

Na het maken van de nodige juridische kosten, onder meer voor het voeren van twee kortgedingprocedures, werd het steeds moeilijker om verder te procederen tegen de bank, voor wie tijd en hoge advocaatkosten geen enkele rol spelen.

Via mijn advocaat ben ik in contact gekomen met Liesker Procesfinanciering. Niet alleen dankzij hun procesfinanciering maar zeker ook dankzij hun uitstekende procesmanagement en -strategie, ben ik in staat geweest om de procedures tegen de bank voort te zetten en mijn gelijk te halen. De rechtbank heeft uiteindelijk mijn volledige vordering ter zake mijn contractuele vergoeding inclusief rente en proceskosten toegewezen!

Klaas Dijkstra
Senior jurist & general counsel a.i.