“Meer dan financiering”

Enige tijd geleden raakte ik verwikkeld in een complexe juridische procedure, waarvan ik de kosten niet kon overzien. Ter verdere financiering van deze zaak heb ik de hulp van Liesker Procesfinanciering ingeschakeld. Liesker heeft echter niet alleen voor financiering gezorgd, maar heeft ook haar expertise benut om mij en mijn advocaat te ondersteunen. Uiteindelijk hebben we mede daardoor met de wederpartij een aanvaardbare regeling kunnen treffen, waarmee ook Liesker snel akkoord ging. Over de samenwerking met Liesker ben ik dan ook uiterst tevreden. Eindelijk kon ik deze juridische kwestie achter mij laten.

Ad Fruijtier, BTW-adviseur